top of page

איך זה מתבצע?

 התהליך מתחיל כבר בשלב הביקור במרפאה.

זוג הגברים מגיע למרפאה ומשאיר מנות זרע משני האבות במבחנות שונות.

לאחר שאיבת הביציות מתורמת הביצית, האמבריולוגיות שלנו יחלקו את סך כל הביציות לשני כלים שונים, ויפרו כל מחצית בזרע של אב אחר.

 

בשלב החזרת העוברים לרחם הפונדקאית, יחזיר הרופא שני עוברים, אחד מכל אב. במידה וייקלטו שני העוברים – יהיו לזוג הגברים תאומים בעלי קשר גנטי בינהם (תורמת ביצית זהה), ולכל אחד מהם קשר גנטי לאב אחד.

אח ואחות תאומים משני אבות שונים

הריון תאומים אחד משני אבות

אחד היתרונות האפשריים בהריון תאומים בתהליך בארה"ב לזוג גברים הוא האפשרות ליצור בהריון אחד תאומים אשר לכל אחד מהם קשר גנטי לאב אחר.

 

היתרון הגדול בתאומים שלכל אחד מהם קשר גנטי מאב אחר הוא לכוון להקמת תא משפחתי בעל קשר גנטי מלא בתהליך אחד. ​ בעצם, התאומים מבחינה גנטית הם חצאי אחים (מאותה תורמת ביצית בדרך כלל), גדלים ומתפתחים באותו הריון ומאפשרים לשני האבות להיות הורים ביולוגיים בתהליך אחד. ​ חשוב לזכור שהריון תאומים הוא הריון בעל סיכונים גבוהים יותר מהריון יחיד, עם סיכון ללידה מוקדמת ושמירת הריון – אך יחד עם זאת תהליך נפוץ בתהליכים מסוג זה. חשוב לוודא כי שני האבות יכולים להרשם בתעודות הלידה של שני התאומים. מבחינת חוק הפונדקאות והרישום בארץ, התהליך יתחלק לשני שלבים קצרים – כאשר בהתחלה יירשם הילד הקשור גנטי בתעודת הזהות של האב הביולוגי, ולאחר מתן צו הורות פסיקתי (כחודשיים מהחזרה לארץ) יירשמו שני התאומים בשתי תעודות הזהות של ההורים, ללא קשר לאב הביולוגי.

bottom of page